Bezpieczeństwo budynków użyteczności publicznej

Kategoria budynków użyteczności publicznej jest zróżnicowana pod względem pełnionej funkcji oraz charakteru wybranego obiektu. W związku z tym proponujemy Państwu szkolenia poświęcone budowaniu bezpiecznego środowiska w budynku w zależności od jego kategorii. W ramach szkoleń tego typu możliwe do wykonania są audyty bezpieczeństwa wraz z oceną potencjalnych zagrożeń. Oferujemy również wykonanie planu ochrony oraz załącznika antyterrorystycznego do planu ochrony przez eksperta wpisanego do rejestru pracowników ochrony osób i mienia.


Telefon
+48 531 419 151