XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Partycypacja samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa państwa

Baner

Międzynarodowa Konferencja Naukowa:

„Partycypacja samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych
w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa państwa ”

10–11 maja 2018, WROCŁAW

 

Obszary tematyczne konferencji:

 • Współdziałanie instytucji samorządu terytorialnego z grupami dyspozycyjnymi na rzecz bezpieczeństwa państwa;
 • Organizacja bezpieczeństwa w samorządowym zakresie;
 • Bezpieczeństwo jako „fakt społeczny”;
 • „Ludzkie” uwarunkowania współdziałania na rzecz bezpieczeństwa;
 • Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w państwie;
 • Specyfika funkcjonowania ochotniczych grup dyspozycyjnych w systemie bezpieczeństwa państwa;
 • Problematyka rosnącej feminizacji w grupach dyspozycyjnych militarnego, paramilitarnego i cywilnego systemu bezpieczeństwa państwa;
 • „Świadomość zbiorowa aktorów” wobec zagrożeń i inicjatywy na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa państwa;
 • Kapitał społeczny i kulturowy w stanowieniu bezpieczeństwa państwa;
 • Wyodrębnianie się samorządowych formacji obronnych jako odpowiedź na współczesne zagrożenia;
 • Partycypacja obywatelska w kształtowaniu bezpieczeństwa;
 • Praktyczne rozwiązania niedostatku bezpieczeństwa we wszystkich sferach życia społecznego;
 • Sfera zagrożenia współczesnym terroryzmem w państwie;
 • Rola samorządu terytorialnego i grup dyspozycyjnych w działaniach antyterrorystycznych
 • Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej;
 • Inne obszary badawcze włączające się w główny nurt naukowy konferencji.

Konferencja odbędzie się w dniach 10–11 maja 2018 r. Hotel Orbita, ul. Wejherowska 34, Wrocław


Organizatorzy:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii UWr
 • Akadémia Ozbrojených Síl gen. M. R. Štefánika, Slovenska Republika
 • Akademickie Koło Naukowe Security & Society IS UWr

Współorganizatorzy:

 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Zakład Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii UWr
 • Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój w Warszawie
 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne – Oddział Wrocławski Sekcja Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego PTS
 • Safety Project

Zachęcamy do zapoznania się z
Komunikat konferencyjny,
Warunki udziału partnerów w konferencji (firm specjalistycznych i wystawców)
Karta uczestnictwa dla firm i wystawców
Strona konferencji

 

Pliki cookie's ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że na ich używanie.
Więcej informacji Ok