Nasz zespół

Przygotowywane dla Państwa szkolenia są prowadzone przez doświadczonych trenerów, których specjalistyczna i praktyczna wiedza jest wsparta bogatym doświadczeniem zawodowym zdobytym w środowisku bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Zapraszamy do zapoznania się z dorobkiem naszej kadry:

 

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach - właściciel firmy, koordynator projektów

Ekspert, badacz i konsultant w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zagrożenia terroryzmem i przestępczością zorganizowaną, sposobów zwalczania wymienionych zagrożeń, zagadnień zarządzania kryzysowego oraz kompetencji wybranych instytucji bezpieczeństwa narodowego. Szczególne zainteresowania i wiedza skoncentrowana wokół minimalizacji skutków zamachów terrorystycznych w różnych kategoriach budynków użyteczności publicznej. Pasjonat wystąpień publicznych i filozofii negocjacji policyjnych.

Zobacz profil
Wsparcie naukowe:
Prof. dr hab. Kuba Jałoszyński

profesor nauk społecznych (2012 rok), twórca koncepcji utworzenia centralnego pododdziału antyterrorystycznego Policji, pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do jego utworzenia (2002 rok), doradca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. terroryzmu, sekretarz Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych, kierownik Stałej Grupy Eksperckiej przy tym Zespole (2006/2007), nauczyciel akademicki (profesor zwyczajny) w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Od ponad 30 lat zajmuje się problematyką związaną z walką i przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym. Przez 23 lata służył w warszawskim pododdziale antyterrorystycznym, w tym przez 9 lat jako jego dowódca.

dr Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak

Wykładowca akademicki łączący postawę teoretyka-badacza z popularyzatorem nauki w zakresie miękkich, kulturowych aspektów bezpieczeństwa, jak również funkcjonowania społeczeństw wielokulturowych. Zainteresowania naukowe ogniskują się wokół problemów współczesnego świata, zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa na poziomie międzynarodowym i krajowym związanych z procesami globalizacji i regionalizacji. Szczególne miejsce w analizach zajmuje świat arabsko-muzułmański w kontekście ruchów religijno-politycznych, fundamentalizmu religijnego oraz terroryzmu.

Zobacz profil
mjr SW dr Leszek Kołtun

Doktor nauk o bezpieczeństwie. Badacz i konsultant w obszarze zagrożenia terroryzmem i sposobów zwalczania wybranych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Specjalista i praktyk w dziedzinie fizycznego zwalczania terroryzmu oraz podejmowania interwencji i użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej. Major Służby Więziennej, w której pełni funkcje koordynatora Grup Interwencyjnych Służby Więziennej. Organizator zawodów i warsztatów pn. ,,Tactical Prison Rescue'' dla grup specjalnych. Zawodowy Mistrz Świata w Kick-Boxingu. Instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej EFR, samoobrony, strzelectwa, boksu, militarny instruktor IMCF.


Telefon
+48 531 419 151

 

Pliki cookie's ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że na ich używanie.
Więcej informacji Ok