Jarosław Stelmach

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach

O mnie

Badacz i konsultant w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zagrożenia terroryzmem i przestępczością zorganizowaną, sposobów zwalczania wymienionych zagrożeń, za gadnień zarządzania kryzysowego oraz kompetencji wybranych instytucji bezpieczeństwa narodowego. Szczególne zainteresowania i wiedza skoncentrowana wokół minimalizacji skutków zamachów terrorystycznych w różnych kategoriach budynków użyteczności publicznej. Pasjonat wystąpień publicznych i filozofii negocjacji policyjnych. Ekspert w grupie zadaniowej MSWiA w zakresi e bezpieczeństwa AT w latach 2017 - 2018.

Wykształcenie

 1. Doktor nauk o bezpieczeństwie – badania i rozprawa na temat: Ograniczanie skutków zamachów terrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej – rozprawa wyróżniona przez komisję doktorską Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 2. Studia podyplomowe – prawo karne wykonawcze – Uniwersytet Wrocławski
 3. Studia magisterskie – prawo – Uniwersytet Wrocławski
 4. Studia wojskowe – saper – inżynier budowy dróg i mostów kołowych – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Doświadczenie, kursy, szkolenia, uprawnienia

 1. Ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w wojskach powietrzno-desantowych, aeromobilnych oraz w strukturach jednostek terenowych i specjalnych Żandarmerii Wojskowej
 2. Ponad 5-letnie doświadczenie dydaktyczne i naukowe zdobyte w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu – obecnie adiunkt w jednej z Uczelni wyższych Wrocławia
 3. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – POF – 115927 – uprawnienia do podpisywania planów ochrony i załączników antyterrorystycznych
 4. Kurs specjalistyczny dla oficerów policji wojskowej sił powietrznych USA - A.C.B. Lackland, Texas
 5. Kurs podstawowy i doskonalący dla negocjatorów policyjnych – Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP oraz wykonywanie zadań negocjatora w strukturach ŻW
 6. Kurs Active Shooter – What you can do – U.S. Department of Homeland Security
 7. Kurs Basic Workplace Security Awareness – U.S. Department of Homeland Security
 8. Uprawnienia państwowe w zakresie ochrony osób i mienia, usług detektywistycznych, kierowania bezpieczeństwem imprez masowych oraz działań służb porządkowych i informacyjnych imprez masowych
 9. Kurs dla dowódców operacji policyjnych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz faktyczne dowodzenie zabezpieczeniami prewencyjnymi uroczystości wojskowych i państwowych z udziałem osób podlegających obowiązkowej ochronie
 10. Pedagogiczny kurs kwalifikacyjny dla akademickiej kadry dydaktycznej
 11. Kurs dowodzenia w Akademii Obrony Narodowej
 12. Kursy doskonalące z zakresu udzielania pierwszej pomocy – Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach
 13. Współorganizowanie cyklu konferencji naukowych, ćwiczeń reagowania kryzysowego oraz wielu innych przedsięwzięć z obszaru bezpieczeństwa antyterrorystycznego
 14. Bieżąca współpraca z żołnierzami wojsk specjalnych, funkcjonariuszami służb specjalnych, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej oraz pracownikami urzędów zarządzania kryzysowego w zakresie działań antyterrorystycznych
 15. Poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli TAJNE wydane przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego
 16. Prowadzenie zajęć i wystąpień w języku angielskim w ramach programu ERASMUS + dla studentów obcojęzycznych w kraju i za granicą
 17. Wydanie kilkunastu artykułów naukowych i kilku monografii na temat zagrożeń terrorystycznych, zarządzania kryzysowego, instytucji bezpieczeństwa narodowego, przestępczości zorganizowanej oraz negocjacji policyjnych;
 18. Posiadanie licznych rekomendacji oraz podziękowań za przeprowadzone kursy i szkolenia
 19. Wystąpienia i publikacje w mediach w roli eksperta z dziedziny bezpieczeństwa antyterrorystyczneg
 • http://www.ksiegarnia.difin.pl/bezpieczenstwo/42/reagowanie-na-zamachyterrorystyczne-wybrane-zagadnienia/2788
 • https://www.youtube.com/watch?v=KFWakSTW1dA https://www.youtube.com/watch?v=BTNZF1enLL4
 • https://www.youtube.com/watch?v=mHwuEMlZzr8
 • http://wroclaw.tvp.pl/25506334/25052016;
 • https://www.youtube.com/watch?v=cn5c5wrHOMQ;
 • http://www.omzochroniarz.strefa.pl/wywiad_2015_5.html

Telefon
+48 531 419 151

 

Pliki cookie's ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że na ich używanie.
Więcej informacji Ok