Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak

dr Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak

O mnie

Wykładowca akademicki łączący postawę teoretyka-badacza z popularyzatorem nauki w zakresie miękkich, kulturowych aspektów bezpieczeństwa, jak również funkcjonowania społeczeństw wielokulturowych. Zainteresowania naukowe ogniskują się wokół problemów współczesnego świata, zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa na poziomie międzynarodowym i krajowym związanych z procesami globalizacji i regionalizacji. Szczególne miejsce w analizach zajmuje świat arabsko-muzułmański w kontekście ruchów religijno-politycznych, fundamentalizmu religijnego oraz terroryzmu.

Wykształcenie

 1. Doktor nauk o polityce (2009), Uniwersytet Wrocławski– rozprawa zatytułowana Wartości kulturowe a procesy globalizacji na przykładzie cywilizacji islamskiej i sinokonfucjańskiej.
 2. Magisterium w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego (2006) - specjalność: komunikowanie społeczne i dziennikarstwo.
 3. Magisterium w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego (2004) - specjalność: problemy globalne.

Doświadczenie, kursy, szkolenia, uprawnienia

 • Członek Polskiego Towarzystwa Nauk o Polityce oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych: Sekcja bezpieczeństwa międzynarodowego, Sekcja studiów bliskowschodnich, Sekcja studiów nad globalizacją i procesami transnarodowymi.
 • Ekspert: International Relations Insights & Analysis (IRIA) is a research institute focusing on critical issues that threaten international peace & security: http://www.ir-ia.com/about.html#Authors-Researchers.
 • Szkolenie AT dla kadry kierowniczej KMP we Wrocławiu, pt. Problem z islamem czy z jego wyznawcami? Zjawisko fundamentalizmu muzułmańskiego jako wyzwanie dla porządku publicznego, WSOWL, Wrocław 30 maja 2016.
 • Konferencja Forum 2.0 realizowana w ramach projektu „Dolnośląski Mechanizm Partycypacji Młodzieży”. Organizator Stowarzyszenie Semper Avanti w partnerstwie z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Dolnośląskiego, Panel ekspercki: Młodzież i tolerancja,18 września 2015r.
 • Udział w panelu dyskusyjnym „Zrozumieć Innych” w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Globalny rozwój w kinie HumanDoc, Wrocław 29 listopada 2013r.
 • Wykład pt. W służbie Rzeczypospolitej. Muzułmanie w Polsce, w ramach VIII edycji Dni Kultury Muzułmańskiej, Wrocław, 10 czerwca 2012.
 • Cykl wykładów w Instytucie Studiów nad Islamem, Historia cywilizacji muzułmańskiej, październik 2011-lipiec 2012.
 • Uczestnictwo w warsztatach Foresight Obywatelski zorganizowanych przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Krzyżowa, 8-9 lipca 2010.
 • Wykład dla Towarzystwa im. Edyty Stein pt. Islam, Judaism and Christianity and Political Problems in the Word w ramach międzynarodowych warsztatów “Human rights and wrongs from perspectives of young Muslims, Jews and Christians”; Wrocław, 28 maja 2010.

Media

Wybrany dorobek publikacyjny

 1. K. Jędrzejczyk-Kuliniak, O potrzebie transformacji „tradycyjnego” pojęcia bezpieczeństwa[w:] K. Jędrzejczyk-Kuliniak (red.) Globalne wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku, wyd. WSOWL, Wrocław 2015
 2. K. Jędrzejczyk-Kuliniak, Małżeństwo i męczeństwo. Kobiety w szeregach tzw. Państwa islamskiego, [w:] K. Jędrzejczyk-Kuliniak (red.) Globalne wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku, wyd. WSOWL, Wrocław 2015
 3. K. Jędrzejczyk-Kuliniak, Siły zbrojne jako stabilizator społeczny. Przykłady państw obszaru MENA [w:] E. Szyszlak, T. Szyszlak (red.) Konflikty etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego. Wybrane aspekty, wyd. Nomos, Kraków 2015
 4. K. Jędrzejczyk-Kuliniak, Jak islamskie jest państwo islamskie, Idea kalifatu jako strategia organizacji terrorystycznej, [w:] A. Sipko, M. HrnčIar (red.) National and International Security 2015, wyd. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš 2015
 5. K. Jędrzejczyk-Kuliniak, W poszukiwaniu tożsamości arabskiej. Wpływ „Arabskiej wiosny” na przemiany świadomości narodowej społeczeństw regionu [w:] Społeczeństwo a wojna: wojna – kryzys - bunty mas, M. Bodziany (red. nauk.), Wyd. WSOWL, Wrocław 2014
 6. K. Jędrzejczyk-Kuliniak, Religie świata a bezpieczeństwo, wyd. WSOWL, Wrocław 2013

Telefon
+48 531 419 151

 

Pliki cookie's ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że na ich używanie.
Więcej informacji Ok