Plan ochrony

Adresaci projektu:

 • Właściciele/najemcy obiektów użyteczności publicznej w tym obiektów podlegających obowiązkowej ochronie
 • Zarządzający bezpieczeństwem w wybranej organizacji – liderzy bezpieczeństwa oraz pracownicy pionów ochrony i administracji budynku

Cele projektu

 1. Wykonanie kompleksowego dokumentu w postaci planu ochrony wraz z etapem uzgadniania go z właściwym komendantem wojewódzkim Policji

Zakres wykonania planu:

 1. Ocena specyfiki środowiska bezpieczeństwa w obiekcie – elementy audytu bezpieczeństwa
 2. Wykonanie planu ochrony zgodnie z założeniami zawartymi w Ustawie o ochronie osób i mienia
  1. charakter produkcji lub rodzaj działalności jednostki
  2. analiza stanu potencjalnych zagrożeń, w tym zagrożeń o charakterze terrorystycznym i aktualnego stanu bezpieczeństwa jednostki
  3. ocena aktualnego stanu ochrony jednostki
  4. dane dotyczące specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej
  5. dane dotyczące rodzaju zabezpieczeń technicznych
  6. zasady organizacji i wykonywania ochrony jednostki
 3. Wykonanie konsultacji z właściwym komendantem wojewódzkim Policji

Założenia organizacyjne:

 1. Plan wykonywany przez doświadczonych ekspertów z obszaru bezpieczeństwa w tym antyterrorystycznego (naukowców i praktyków, byłych funkcjonariuszy sił lub służb specjalnych) z zachowaniem pełnej dyskrecji i fachowości (certyfikaty dopuszczenia do informacji niejawnych, wpisy na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, doświadczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem w organizacji)
 2. Dokument wykonany zgodnie z Metodyką uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji
 3. Koszt wykonania planu będzie ustalany indywidualnie w zależności od zakresu usługi
 4. Możliwość wykonania i uzgodnienia z ABW załącznika antyterrorystycznego do planu ochrony

Telefon
+48 531 419 151

 

Pliki cookie's ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że na ich używanie.
Więcej informacji Ok