Banki

Adresaci szkolenia:

 • Pracownicy banków
 • Najemcy / właściciele
 • Zarządzający bezpieczeństwem w wybranej organizacji – liderzy bezpieczeństwa oraz pracownicy pionów ochrony i administracji budynku

Cele szkolenia

 1. Zapoznanie szkolonych z aktualną wiedzą dotyczącą specyfiki zagrożenia zamachami terrorystycznymi, tendencjami rozwoju oraz naturą działań antyterrorystycznych
 2. Przedstawienie rekomendowanych rozwiązań, mających na celu minimalizację skutków zamachów terrorystycznych w specyficznym środowisku banku
 3. Nauczenie i praktyczne doskonalenie pożądanych zachowań w sytuacjach kryzysowych
 4. Wskazanie możliwości budowania bezpieczniejszego środowiska banku

Zakres szkolenia:

 1. Specyfika i charakter zagrożenia terroryzmem
 2. Ogólne założenia polityki antyterrorystycznej w Polsce
 3. Ustawa o działaniach antyterrorystycznych
 4. Zasady reagowania i budowy systemów ochrony banków
 5. Studium przypadków zamachów terrorystycznych w bankach na terytorium Europy, jak i na świecie – przebieg i wnioski
 6. Napady rabunkowe i zamachy terroru kryminalnego
 7. Komunikacja ze sprawcą w sytuacji zagrożenia – negocjacje kryzysowe
 8. Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem w banku
 9. Plany ochrony i inna dokumentacja na potrzeby organizacji ochrony
 10. Rozwiązania organizacyjne, techniczne i prawne poprawiające bezpieczeństwo antyterrorystyczne
 11. Rekomendowane bezpieczne zachowania na poszczególne wiodące metody działania zamachowców:
  1. Zamachy bombowe
  2. Aktywny strzelec
  3. Sytuacje zakładnicze
  4. Zamachy z użyciem pojazdów
  5. Podejrzana przesyłka
  6. Reagowanie na powiadomienia o zamachu terrorystycznym
 12. Teoria i praktyka:
  1. Ostrzeganie
  2. Alarmowanie
  3. Ewakuacja
  4. Reagowanie: Uciekaj, Ukryj się, Walcz
  5. Współdziałanie i kierowanie – liderzy bezpieczeństwa
  6. Zachowanie się podczas szturmu sił specjalnych
  7. Udzielanie pierwszej pomocy
 13. Warsztaty, pokazy i ćwiczenia – doskonalenie przedstawianych treści z wykorzystaniem pozorantów, atrap broni i MW – działanie szkolonych w zbliżonych do realnych warunków zdarzenia terrorystycznego

Założenia organizacyjne:

 1. Szkolenie przewidziane na sześć godzin – istnieje możliwość modyfikacji czasu
 2. Zajęcia mogą składać się z części teoretycznej (prezentacja) i praktycznej (warsztaty bezpiecznych zachowań w warunkach zbliżonych do kryzysowych z wykorzystaniem środków pozoracji)
 3. Podczas zajęć będzie prezentowany najnowszy sprzęt i wyposażenie pracowników zwiększające bezpieczeństwo antyterrorystyczne obiektu i osób
 4. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych trenerów (naukowców i ekspertów, byłych funkcjonariuszy sił lub służb specjalnych oraz negocjatorów policyjnych) z wykształceniem pedagogicznym, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa
 5. Wykorzystywanie aktualnych materiałów audio-video i studium przypadków
 6. Przekazywana wiedza i umiejętności zgodne z rekomendowanymi na stronie rządowej antyterroryzm.gov.pl algorytmami zachowań w sytuacjach kryzysowych
 7. Możliwość dowolnej modyfikacji programu szkolenia
 8. Koszt szkolenia będzie ustalany indywidualnie w zależności od liczby osób szkolonych, szczególnych wymagań zamawiającego oraz miejsca przeprowadzenia
 9. Szkolenie może dodatkowo obejmować audyt bezpieczeństwa antyterrorystycznego
 10. w obiekcie oraz koncepcję poprawy poziomu bezpieczeństwa antyterrorystycznego wraz z rekomendowanymi rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi
 11. Szkolenie zakończone wydaniem certyfikatów

Telefon
+48 531 419 151

 

Pliki cookie's ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że na ich używanie.
Więcej informacji Ok