Załącznik antyterrorystyczny do planu ochrony

Adresaci projektu:

 • Właściciele/najemcy obiektów użyteczności publicznej w tym obiektów podlegających obowiązkowej ochronie oraz infrastruktury krytycznej
 • Zarządzający bezpieczeństwem w wybranym budynku – liderzy bezpieczeństwa
 • oraz pracownicy pionów ochrony i administracji

Cel projektu:

 1. Wykonanie kompleksowego dokumentu w postaci załącznika antyterrorystycznego do planu ochrony wraz z etapem uzgadniania go z właściwą terytorialnie jednostką Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 2. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na temat procedury wykonywania i uzgadniania załącznika antyterrorystycznego dla osób zajmujących się tym obszarem w wybranej organizacji

Zakres wykonania projektu:

 1. Ocena specyfiki środowiska bezpieczeństwa w obiekcie – elementy audytu bezpieczeństwa
 2. Wykonanie załącznika antyterrorystycznego do planu ochrony zgodnie z założeniami zawartymi w Ustawie o ochronie osób i mienia oraz z zaleceniami ABW, który zawierać będzie:
  1. formatkę pierwszej strony
  2. spis treści i numerację stron
  3. tabelę ryzyka zagrożenia o charakterze terrorystycznym (wraz z określeniem poziomu zagrożenia terrorystycznego dla ochranianego obszaru, obiektu, urządzenia)
  4. procedury ewakuacji personelu, na wypadek wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym
  5. zakres przedsięwzięć wykonywanych w przypadku uruchomienia czterech kolejnych stopni alarmowych (nie dotyczy stopni alarmowych CRP) przewidzianych ustawą antyterrorystyczną, na obszarze administracyjnym, na którym zlokalizowany jest ochraniany obszar, obiekt, urządzenie podlegające ochronie – obligatoryjnie dla wybranych podmiotów
  6. obustronne dane kontaktowe niezbędne do wzajemnej współpracy: adres lokalizacji (obiektu, obszaru, urządzenia), telefon stacjonarny, adres skrzynki mailowej
 3. Wykonanie konsultacji z właściwą terytorialnie jednostką ABW

Założenia organizacyjne:

 1. Załącznik antyterrorystyczny jest wykonywany przez doświadczonego eksperta z obszaru bezpieczeństwa w tym antyterrorystycznego z zachowaniem pełnej dyskrecji i fachowości (certyfikaty dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE, wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, doświadczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem w organizacji, współpraca ze służbami specjalnymi w obszarze bezpieczeństwa)
 2. Dokument wykonany zgodnie z zaleceniami znajdującymi się na stronie ABW oraz w Ustawie o ochronie osób i mienia
 3. Wykonujący bierze na siebie pełną odpowiedzialność za jakość dokumentu i jego zatwierdzenie przez ABW
 4. Koszt wykonania załącznika do planu będzie ustalany indywidualnie w zależności od zakresu usługi
 5. Możliwość wykonania i uzgodnienia całego planu ochrony wraz z załącznikiem
 6. Możliwość wykonania dodatkowego szkolenia antyterrorystycznego – które również jest wymagane dla wybranych podmiotów

Telefon
+48 531 419 151

 

Pliki cookie's ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że na ich używanie.
Więcej informacji Ok