Wybrane aspekty użycia broni i środków przymusu bezpośredniego

Adresaci szkolenia:

 1. Osoby prywatne
 2. Pracownicy sektora ochrony osób i mienia
 3. Funkcjonariusze instytucji bezpieczeństwa narodowego

Cele szkolenia

 1. Zapoznanie szkolonych z aktualną wiedzą dotyczącą specyfiki użycia środków przymusu bezpośredniego (ŚPB) i broni palnej
 2. Przedstawienie aktualnych podstaw prawnych ich użycia
 3. Omówienie wybranych przykładów interwencji z użyciem bądź wykorzystaniem broni palnej lub ŚPB

Zakres szkolenia:

 1. Specyfika podejmowania interwencji przez członków grup dyspozycyjnych
 2. Użycie broni przez prywatnych posiadaczy – zakres i podstawy prawne
 3. Podstawy prawne użycia i wykorzystania broni i ŚPB
 4. Zasady bezpieczeństwa podczas używania broni palnej i ŚPB
 5. Dokumentacja sprawozdawcza
 6. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia i elementy pierwszej pomocy – zagadnienia praktyczne
 7. Taktyka posługiwania się bronią palną i wybranymi ŚPB
 8. Studium przypadków – użycia broni i ŚPB podczas wykonywania interwencji, działalnych pododdziałów zwartych oraz działań antyterrorystycznych
 9. Możliwości wykorzystania specjalnego użycia broni w działaniach antyterrorystycznych
 10. vMożliwości użycia broni przez żołnierzy podczas wsparcia działań Policji

Założenia organizacyjne:

 1. Szkolenie przewidziane na cztery godziny – istnieje możliwość modyfikacji czasu
 2. Podczas zajęć będzie prezentowany najnowszy sprzęt i wyposażenie pracowników zwiększające bezpieczeństwo antyterrorystyczne obiektu i osób
 3. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych trenerów (ekspertów i naukowców, byłych funkcjonariuszy sił lub służb specjalnych oraz negocjatorów policyjnych) z wykształceniem pedagogicznym, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa
 4. Wykorzystywanie aktualnych materiałów audio-video i studium przypadków
 5. Przekazywana wiedza i umiejętności zgodne z rekomendowanymi na stronie rządowej antyterroryzm.gov.pl algorytmami zachowań w sytuacjach kryzysowych
 6. Możliwość dowolnej modyfikacji programu szkolenia
 7. Koszt szkolenia będzie ustalany indywidualnie w zależności od liczby osób szkolonych, szczególnych wymagań zamawiającego oraz miejsca przeprowadzenia
 8. Szkolenie może dodatkowo obejmować trening praktyczny lub wykonywanie strzelań na strzelnicy
 9. Szkolenie zakończone wydaniem certyfikatów

Telefon
+48 531 419 151

 

Pliki cookie's ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że na ich używanie.
Więcej informacji Ok