Organizacja ćwiczeń, warsztatów i symulacji

Adresaci projektu:

 1. Instytucje bezpieczeństwa narodowego
 2. Sektor ochrony osób i mienia
 3. Zarządzający bezpieczeństwem w wybranej organizacji – liderzy bezpieczeństwa

Cele projektu:

 1. Sprawdzenie funkcjonowania przyjętych w organizacji procedur i zasad funkcjonowania systemu bezpieczeństwa podczas praktycznych realizacji zadań
 2. Weryfikacja i doskonalenie posiadanych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa
 3. Doskonalenie umiejętności i nawyków bezpiecznych zachowań w środowisku zbliżonym do realnego

Zakres projektu:

Ćwiczenia projektowane dla instytucji bezpieczeństwa narodowego lub sektora ochrony osób i mienia:

 1. Jako organizator przedsięwzięcia projektujemy pełny zakres scenariusza podgrywanej sytuacji wyjściowej i przebiegu potencjalnego zdarzenia, pod którego warunkami zadania będą realizowali funkcjonariusze czy pracownicy określonej komórki organizacyjnej.
 2. W zależności od przyjętego charakteru sytuacji kryzysowej możliwość podgrywania sprawców, nadawania komunikatów szczebla nadrzędnego, jednostek współpracujących oraz podwładnych.
 3. Zapewniamy zabezpieczenie techniczne do organizacji ćwiczenia
 4. Istnieje możliwość dokonania oceny realizacji zadań przez audytorów zewnętrznych z bogatym doświadczeniem w realizacji zadań AT w służbach i wojskach specjalnych.

Warsztaty i symulacje dla kadry zarządzającej z zakresu podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych:

 1. Projekt obejmuje realizacje zadań związanych z podejmowaniem decyzji przez zespoły zadaniowe w warunkach zbliżonych do realnych, a wymagających działania w deficycie czasu i informacji.
 2. Założenia do ćwiczenia są przygotowywane w uzgodnieniu z zamawiającym i opierają się na urealnionym zdarzeniu z elementami podgrywania sprawców, nadawania komunikatów szczebla nadrzędnego, jednostek współpracujących oraz podwładnych.
 3. W czasie ćwiczenia sprawdzeniu będą podlegały następujące elementy:
  1. Zarządzanie ryzykiem
  2. Planowanie działań
  3. Podejmowanie decyzji
  4. Elementy negocjacji w sytuacjach kryzysowych
  5. Wydawanie poleceń do działania
  6. Kierowanie działaniami
  7. Ocena wyników i wnioski

Założenia organizacyjne:

 1. Projekt przewidziany na minimum osiem godzin – istnieje możliwość modyfikacji czasu
 2. Zajęcia mogą składać się z części teoretycznej (prezentacja) i praktycznej (ćwiczenia, warsztaty, symulacje)
 3. Podczas zajęć będzie prezentowany najnowszy sprzęt i wyposażenie pracowników zwiększające bezpieczeństwo antyterrorystyczne obiektu i osób
 4. Projekt prowadzony przez doświadczonych trenerów (byłych funkcjonariuszy sił lub służb specjalnych oraz negocjatorów policyjnych) z wykształceniem pedagogicznym oraz z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa
 5. Wykorzystywanie aktualnych materiałów audio-video i studium przypadków
 6. Przekazywana wiedza i umiejętności zgodne z rekomendowanymi na stronie rządowej antyterroryzm.gov.pl algorytmami zachowań w sytuacjach kryzysowych
 7. Możliwość dowolnej modyfikacji warunków realizacji projektu
 8. Koszt szkolenia będzie ustalany indywidualnie w zależności od liczby osób szkolonych, szczególnych wymagań zamawiającego oraz miejsca przeprowadzenia
 9. Szkolenie może dodatkowo obejmować elementy integracyjne (zajęcia grupowe, strzelania, pierwsza pomoc, rywalizacja zespołów według przygotowanych założeń)
 10. Szkolenie zakończone wydaniem certifikatów

Telefon
+48 531 419 151

 

Pliki cookie's ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że na ich używanie.
Więcej informacji Ok