Natura i charakter współczesnych zamachów terrorystycznych

Adresaci szkolenia:

 1. Osoby prywatne
 2. Pracownicy
 3. Zarządzający bezpieczeństwem w wybranej organizacji – liderzy bezpieczeństwa

Cele szkolenia

 1. Zapoznanie szkolonych z aktualną wiedzą dotyczącą specyfiki zagrożenia zamachami terrorystycznymi
 2. Przedstawienie wiodących metod i technik działania sprawców
 3. Omówienie wybranych zamachów terrorystycznych w zależności od kategorii podmiotu dla którego jest organizowane szkolenie

Zakres szkolenia:

 1. Specyfika i charakter zagrożenia terroryzmem
 2. Zagrożenie zamachem terrorystycznym dla Polski
 3. Strategia pośrednia terroryzmu
 4. Cele i skutki zamachów terrorystycznych
 5. Metody i narzędzia, którymi posługują się sprawcy
 6. Terroryzm a terror kryminalny
 7. Studium przypadków:
  1. Zamachy bombowe
  2. Aktywny strzelec
  3. Sytuacje zakładnicze
  4. Zamachy z użyciem pojazdów
  5. Podejrzana przesyłka
  6. Zamachy w środkach transportu i w budynkach użyteczności publicznej
  7. Użycie broni masowego rażenia
  8. Powiadomienia o zamachu terrorystycznym
 8. Prezentacja materiałów audio-video
 9. Dyskusja i wnioski

Założenia organizacyjne:

 1. Szkolenie przewidziane na dwie godziny – istnieje możliwość modyfikacji czasu
 2. Zajęcia typowo teoretyczne – mogą stanowić znakomite wprowadzenie do szkoleń praktycznych z obszaru antyterroryzmu
 3. Podczas zajęć będzie prezentowany najnowszy sprzęt i wyposażenie pracowników zwiększające bezpieczeństwo antyterrorystyczne obiektu i osób
 4. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych trenerów (ekspertów i naukowców, byłych funkcjonariuszy sił lub służb specjalnych oraz negocjatorów policyjnych) z wykształceniem pedagogicznym, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa
 5. Wykorzystywanie aktualnych materiałów audio-video i studium przypadków
 6. Przekazywana wiedza i umiejętności zgodne z rekomendowanymi na stronie rządowej antyterroryzm.gov.pl algorytmami zachowań w sytuacjach kryzysowych
 7. Możliwość dowolnej modyfikacji programu szkolenia
 8. Koszt szkolenia będzie ustalany indywidualnie w zależności od liczby osób szkolonych, szczególnych wymagań zamawiającego oraz miejsca przeprowadzenia
 9. Szkolenie może dodatkowo obejmować audyt bezpieczeństwa antyterrorystycznego w obiekcie
 10. Szkolenie zakończone wydaniem certyfikatów

Telefon
+48 531 419 151

 

Pliki cookie's ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że na ich używanie.
Więcej informacji Ok