Szkolenie antyterrorystyczne dla nauczycieli

Adresaci szkolenia:

 1. Nauczyciele przedszkoli, szkół oraz uczelni wyższych
 2. Zarządzający bezpieczeństwem w wybranej placówce

Cele szkolenia

 1. Zapoznanie szkolonych z aktualną wiedzą dotyczącą specyfiki zagrożenia zamachami terrorystycznymi, tendencjami rozwoju oraz naturą działań antyterrorystycznych
 2. Przedstawienie rekomendowanych rozwiązań, mających na celu minimalizację skutków zamachów terrorystycznych w placówkach oświatowych
 3. Nauczenie i praktyczne doskonalenie pożądanych zachowań w sytuacjach kryzysowych

Zakres szkolenia:

 1. Specyfika i charakter zagrożenia terroryzmem
 2. Ogólne założenia polityki antyterrorystycznej w Polsce
 3. Ustawa o działaniach antyterrorystycznych
 4. Zasady reagowania i budowy systemów bezpieczeństwa w placówkach oświatowych
 5. Studium przypadków – najnowsze zamachy w Europie – przebieg i wnioski
 6. Rekomendowane bezpieczne zachowania na poszczególne wiodące metody działania zamachowców:
  1. Zamachy bombowe
  2. Aktywny strzelec
  3. Sytuacje zakładnicze
  4. Zamachy z użyciem pojazdów
  5. Podejrzana przesyłka
  6. Reagowanie na powiadomienia o zamachu terrorystycznym
 7. Teoria i praktyka:
  1. Ostrzeganie
  2. Alarmowanie
  3. Ewakuacja
  4. Reagowanie: Uciekaj, Ukryj się, Walcz
  5. Współdziałanie i kierowanie – liderzy bezpieczeństwa
  6. Zachowanie się podczas szturmu sił specjalnych
  7. Udzielanie pierwszej pomocy
 8. Warsztaty, pokazy i ćwiczenia – doskonalenie przedstawianych treści z wykorzystaniem pozorantów, atrap broni i MW – działanie szkolonych w zbliżonych do realnych warunków zdarzenia terrorystycznego

Założenia organizacyjne:

 1. Szkolenie przewidziane na cztery godziny – istnieje możliwość modyfikacji czasu
 2. Zajęcia mogą składać się z części teoretycznej (prezentacja) i praktycznej (warsztaty bezpiecznych zachowań w warunkach zbliżonych do kryzysowych z wykorzystaniem środków pozoracji)
 3. Podczas zajęć będzie prezentowany najnowszy sprzęt i wyposażenie pracowników zwiększające bezpieczeństwo antyterrorystyczne obiektu i osób
 4. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych trenerów (byłych funkcjonariuszy sił lub służb specjalnych oraz negocjatorów policyjnych) z wykształceniem pedagogicznym oraz z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa
 5. Wykorzystywanie aktualnych materiałów audio-video i studium przypadków
 6. Przekazywana wiedza i umiejętności zgodne z rekomendowanymi na stronie rządowej antyterroryzm.gov.pl algorytmami zachowań w sytuacjach kryzysowych
 7. Możliwość dowolnej modyfikacji programu szkolenia
 8. Koszt szkolenia będzie ustalany indywidualnie w zależności od liczby osób szkolonych, szczególnych wymagań zamawiającego oraz miejsca przeprowadzenia
 9. Szkolenie może dodatkowo obejmować audyt bezpieczeństwa antyterrorystycznego w obiekcie
 10. Szkolenie zakończone wydaniem certyfikatów

Telefon
+48 531 419 151

 

Pliki cookie's ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że na ich używanie.
Więcej informacji Ok