Szkolenia obronne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie szkoleń obronnych

Adresaci szkolenia:

 1. Podmioty podlegające szkoleniu obronnemu w państwie zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia – przedsiębiorcy, administracja rządowa i samorządowa, inne jednostki organizacyjne podlegające obowiązkowi prowadzenia szkoleń obronnych

Cele szkolenia

 1. Zapoznanie szkolonych z ogólnymi założeniami dotyczącymi bezpieczeństwa i obronności państwa oraz podstawami prawnymi realizacji zadań obronnych
 2. Zapoznanie szkolonych z organizacją i zasadami funkcjonowania systemu obronnego państwa
 3. Zapoznanie szkolonych ze sposobem realizacji zadań obronnych ustalonych dla uczestników szkolenia lub zadaniami obronnymi określonymi dla danego stanowiska pracy

Zakres szkolenia:

Zakres szkolenia zgodny z problematyką wymienioną w § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie szkoleń obronnych.

 1. Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa
 2. Procesy integracyjne z międzynarodowymi strukturami bezpieczeństwa
 3. Podstawowe zasady funkcjonowania Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i innych międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa
 4. Polityka bezpieczeństwa, w tym strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
 5. Zasady funkcjonowania państwa w stanach gotowości obronnej
 6. Organizacja i funkcjonowanie systemu obronnego państwa i jego elementów
 7. Planowanie operacyjne oraz programowanie obronne
 8. Przygotowania gospodarczo-obronne
 9. Realizacja zadań na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych
 10. Współpraca cywilno-wojskowa
 11. Przygotowania do militaryzacji
 12. Ochrona ludności w warunkach prowadzenia działań obronnych
 13. Ochrona obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa
 14. Ochrona obiektów kultury szczególnie cennych dla dziedzictwa narodowego
 15. Ochrony informacji niejawnych podczas prowadzonych przygotowań obronnych
 16. Inne zagadnienia wynikające z aktualnej sytuacji w obszarze bezpieczeństwa oraz specyfiki zadań obronnych wykonywanych przez szkolony podmiot

Założenia organizacyjne:

 1. Jedno zagadnienie to minimum jedna godzina szkoleniowa – 45 minut
 2. Liczba i szczegółowa treść zagadnień do uzgodnienia
 3. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych wykładowców (ekspertów i naukowców reprezentujących wiodące ośrodki naukowe, byłych oraz aktywnych oficerów SZRP funkcjonariuszy sił lub służb specjalnych) z wykształceniem pedagogicznym
 4. Wartością szkoleń jest wykorzystywanie aktualnych materiałów audio-video i studium przypadków
 5. Koszt szkolenia będzie ustalany indywidualnie w zależności od liczby osób szkolonych, szczególnych wymagań zamawiającego oraz miejsca przeprowadzenia
 6. Szkolenie zakończone wydaniem certyfikatów oraz materiałów szkoleniowych
 7. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu tego typu szkoleń dla administracji samorządowej, uczelni wyższych oraz przedsiębiorstw – np. sektora energetycznego

Telefon
+48 531 419 151

 

Pliki cookie's ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że na ich używanie.
Więcej informacji Ok