Warsztaty z zarządzania w sytuacjach kryzysowych z elementami negocjacji w kryzysie

Adresaci szkolenia:

 1. Zespoły pracowników
 2. Członkowie zarządów, organów kierowniczych
 3. Zarządzający bezpieczeństwem w wybranej organizacji – liderzy bezpieczeństwa

Cele szkolenia

 1. Zapoznanie szkolonych z aktualną wiedzą dotyczącą zarządzania i podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych będących w obszarze odpowiedzialności podmiotów bezpieczeństwa – w tym sektora prywatnego
 2. Doskonalenie umiejętności współdziałania i kierowania w sytuacjach kryzysowych
 3. Praktyczne sprawdzenie możliwości komunikacyjnych i negocjacyjnych ćwiczących zespołów podczas rozwiązywania stawianych zadań
 4. Doskonalenie procesu podejmowania kluczowych dla organizacji decyzji z wykorzystaniem narzędzia negocjacji i analizowania informacji

Zakres szkolenia:

 1. Teoria zarządzania w kryzysie
 2. Analiza i zarządzanie ryzkiem
 3. Proces decyzyjny – planowanie działań
 4. Kierowanie zespołem – sztabem kryzysowym
 5. Prowadzenie negocjacji w sytuacjach kryzysowych – teoria i praktyka (praca w zespole negocjacyjnym, czynnik czasu i emocji, podział zadań w zespole)
 6. Praktyczne ćwiczenie działania zespołu podczas podgrywanej przez pozorantów sytuacji kryzysowej (praca w dwóch zespołach – dowodzenia i negocjacyjnym lub jednym w zależności od liczby szkolonych)
 7. Opracowywanie wariantów rozwiązania sytuacji kryzysowej, podejmowanie decyzji, kierowanie działaniami
 8. Ocena przyjętych rozwiązań – rekomendacje i wnioski

Założenia organizacyjne:

 1. Zajęcia mogą składać się z części teoretycznej (prezentacja) i praktycznej (warsztaty z podziałem na grupy zadaniowe wykonujące określone zadania w deficycie czasu i zasobu informacji)
 2. Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć przez kilka godzin zalecane jest przeprowadzenie ich w formule dwudniowej – pierwszy dzień teoria i rozdanie założeń do ćwiczenia, drugi dzień – warsztaty z omówieniem
 3. Podczas zajęć będzie prezentowany najnowszy sprzęt i wyposażenie pracowników zwiększające bezpieczeństwo antyterrorystyczne obiektu i osób
 4. Szkolenie może dodatkowo obejmować zajęcia integracyjne
 5. Zabezpieczamy ośrodek szkolenia w zależności od zapotrzebowania zgłoszonego przez zamawiającego
 6. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych trenerów (byłych funkcjonariuszy sił lub służb specjalnych oraz negocjatorów policyjnych) z wykształceniem pedagogicznym, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa
 7. Wykorzystywanie aktualnych materiałów audio-video i studium przypadków
 8. Możliwość dowolnej modyfikacji programu szkolenia
 9. Koszt szkolenia będzie ustalany indywidualnie w zależności od liczby osób szkolonych, szczególnych wymagań zamawiającego oraz miejsca przeprowadzenia
 10. Szkolenie zakończone wydaniem certyfikatów

Telefon
+48 531 419 151

 

Pliki cookie's ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że na ich używanie.
Więcej informacji Ok