Szkolenie antyterrorystyczne i prewencja zagrożeń dla instytucji publicznych

Adresaci szkolenia:

 1. Zespoły obsługi klienta w instytucjach publicznych (urzędy, przedsiębiorstwa, firmy usługowe i produkcyjne)
 2. Zarządzający bezpieczeństwem w wybranej organizacji – liderzy bezpieczeństwa

Cele szkolenia

 1. Zapoznanie szkolonych z aktualną wiedzą dotyczącą specyfiki zagrożenia zamachami terrorystycznymi, zdarzeniami terroru kryminalnego, postępowania z osobami zaburzonymi oraz działającymi pod wpływem silnych emocji
 2. Przedstawienie rekomendowanych rozwiązań, mających na celu minimalizację skutków zdarzeń kryzysowych
 3. Nauczenie i praktyczne doskonalenie pożądanych zachowań w sytuacjach kryzysowych

Zakres szkolenia:

 1. Specyfika i charakter zagrożenia ze strony różnych sprawców (terror kryminalny, napady rabunkowe, zamachy terrorystyczne, agresja ze strony osób zaburzonych oraz chorych)
 2. Studium przypadków – omówienie przykładowych zdarzeń kryzysowych – przebieg i wnioski
 3. Budowanie systemu bezpieczeństwa w placówce – zapobieganie i przygotowanie personelu oraz obiektu
 4. Rozwiązania techniczne i organizacyjne (piloty antynapadowe, systemy ostrzegania i alarmowania, komunikacja i współdziałanie ze służbami bezpieczeństwa)
 5. Plany ochrony i załączniki antyterrorystyczne
 6. Dobre praktyki – rekomendowane bezpieczne zachowania na poszczególne wiodące metody działania sprawców:
  1. Zagrożenie wybuchem
  2. Aktywny strzelec
  3. Sytuacje zakładnicze – zakładnika
  4. Osoba zaburzona – pod wpływem silnych emocji
  5. Podejrzana przesyłka
  6. Reagowanie na powiadomienia o zagrożeniu bombowym
 7. Teoria i praktyka:
  1. Plany ochrony – tworzenie procedur
  2. Ostrzeganie
  3. Alarmowanie
  4. Ewakuacja
  5. Reagowanie: Uciekaj, Ukryj się, Walcz
  6. Komunikacja ze sprawcą z elementami negocjacji
  7. Współdziałanie i kierowanie – liderzy bezpieczeństwa
  8. Zachowanie się podczas szturmu sił specjalnych
  9. Udzielanie pierwszej pomocy
 8. Elementy i podstawy komunikacji i negocjacji w sytuacji kryzysowej z osobą działającą pod wpływem silnych emocji
 9. Warsztaty, pokazy i ćwiczenia – doskonalenie przedstawianych treści z wykorzystaniem pozorantów, atrap broni i MW – działanie szkolonych w zbliżonych do realnych warunków zdarzenia terrorystycznego (terror kryminalny, napady rabunkowe, zamachy terrorystyczne, agresja ze strony osób zaburzonych i chorych)

Założenia organizacyjne:

 1. Szkolenie przewidziane na cztery godziny – istnieje możliwość modyfikacji czasu
 2. Zajęcia mogą składać się z części teoretycznej (prezentacja) i praktycznej (warsztaty bezpiecznych zachowań w warunkach zbliżonych do kryzysowych z wykorzystaniem środków pozoracji)
 3. Podczas zajęć będzie prezentowany najnowszy sprzęt i wyposażenie pracowników zwiększające bezpieczeństwo antyterrorystyczne obiektu i osób
 4. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych trenerów (byłych funkcjonariuszy sił lub służb specjalnych oraz negocjatorów policyjnych) z wykształceniem pedagogicznym, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa
 5. Wykorzystywanie aktualnych materiałów audio-video i studium przypadków
 6. Przekazywana wiedza i umiejętności zgodne z rekomendowanymi na stronie rządowej antyterroryzm.gov.pl algorytmami zachowań w sytuacjach kryzysowych
 7. Możliwość dowolnej modyfikacji programu szkolenia
 8. Koszt szkolenia będzie ustalany indywidualnie w zależności od liczby osób szkolonych, szczególnych wymagań zamawiającego oraz miejsca przeprowadzenia
 9. Szkolenie może dodatkowo obejmować audyt bezpieczeństwa antyterrorystycznego
 10. w obiekcie i pomoc w opracowaniu procedur bezpiecznych zachowań na zamach
 11. Szkolenie zakończone wydaniem certyfikatów

Telefon
+48 531 419 151

 

Pliki cookie's ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że na ich używanie.
Więcej informacji Ok